Business model

Thesis title: Business model firmy na prodej pelet
Author: Kornuta, Erik Charles
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Válek, Lukáš
Opponents: Müllerová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo sestavit pečlivý a prospěšný business model Lean Canvas pro podnikatelský nápad, kterým je založení nočního klubu v Třinci. K realizaci cíle bylo zapotřebí vypracovat teorii k dané problematice a uvést znalosti a metodiky, díky čemuž byla vyhotovena praktická část bakalářské práce. V praktické části je uvedena analýza prostředí podniků a charakteristika stavebních prvků business modelu Lean Canvas. Díky získaným údajům byl shrnut výsledek. Také byla uvedena SWOT analýza za účelem většího přínosu.
Keywords: Noční klub; Business model Lean Canvas; Podnikatelský model
Thesis title: Business model
Author: Kornuta, Erik Charles
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Válek, Lukáš
Opponents: Müllerová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis was to make a thorough and useful Lean Canvas business model for a business idea, which is opening a night club in Třinec. To achieve the aim it was necessary to develop a theory to this issue and stat both the knewledge and methods. Thanks to this procedure the practical implementation of this thesis was described. In the implementation both the enviromental analysis of nightclubs and the characteristic of Lean Canvas Building elements were stated. Based on the date obtained, the result was summed up. SWOT anylysis was also used to enhance the contribution.
Keywords: Night club; Business model; Business model Lean Canvas

Information about study

Study programme: Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Entrepreneurship

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 9. 2021
Date of submission: 14. 5. 2023
Date of defense: 30. 5. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78099/podrobnosti

Files for download

    Last update: