Colour in advertising

Thesis title: Barva v reklamě
Author: Sagova, Zalina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Horová, Olga
Opponents: Koudelka, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak kategorie produktů ovlivňují výběr barev. Teoretická část popisuje základní pojmy reklamy, historii používání barev, jak barva ovlivňuje psychický a fyzický stav člověka a estetiku barev. V první polovině praktické části bylo analyzováno 500 log a reklam. Prostřednictvím této analýzy byly identifikovány kategorie produktů, které používají určité barvy. Dále pro ověření hypotézy byl proveden průzkum, ve kterém bylo dotazováno 67 lidí ve věku 16-60 let. A již na základě praktické části byla sestavena tabulka "Výběr barev na základě kategorie produktu".
Keywords: reklama; chování spotřebitele; vliv barvy
Thesis title: Colour in advertising
Author: Sagova, Zalina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Horová, Olga
Opponents: Koudelka, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor's work is to identify how product categories influence colour choices. The theoretical part describes the basic concepts of advertising, the history of the use of colour, how colour affects the psychological state of a person and the aesthetics of colour. In the first half of the practical part, 500 logos and advertisements were analyzed. With the help of to this analysis, product categories have been identified in which certain colours are used. Further, to test the hypothesis, a survey was conducted in which 67 people among the age from 16 till 60 were interviewed. And already on the basis of the practical part was compiled the table "Colour selection based on the product category".
Keywords: advertising; consumer behavior; colour affect

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 10. 2020
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74757/podrobnosti

Files for download

    Last update: