Impact of digital payments on the economy

Thesis title: Impact of digital payments on the economy
Author: Srivastava, Anirudh
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Špecián, Petr
Opponents: Čermáková, Klára
Thesis language: English
Abstract:
Digital payments have peaked the interest of many consumers, businesses and institutions to function as a better payments system in their domestic payments market. Many developing countries in the likes of such as Rwanda, Nigeria, India and Bangladesh, consider digital payments to be beneficial to their countries' economic growth. The aim of this article is to investigate whether digital payments have an impact on the economy of a developed country such as the Czech Republic between 2015 and 2020. Results from the latest available data on digital payments would suggest that there exists an impact but not large enough to change the payment systems used in today's economy. However, the analysis is limited to the latest available data on digital payments from national statistical databases, which are relatively scant and do not take into account all digital payments that would be used in the economy, which motivates further research in this area with more representative data on digital payments used in the economy of the Czech Republic to show the exact impact of these payments system.
Keywords: Cash; Digital Payments systems; Economic Impact; Technological Innovation; Research & Development
Thesis title: Dopad digitálních plateb na ekonomiku
Author: Srivastava, Anirudh
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Špecián, Petr
Opponents: Čermáková, Klára
Thesis language: English
Abstract:
Digitální platby přilákaly zájem mnoha spotřebitelů, podniků a institucí o lepší transakční systém na domácím platebním trhu. Mnoho rozvojových zemí, jako je Rwanda, Nigérie, Indie a Bangladéš, považuje digitální platby za přínosné pro hospodářský růst svých zemí. Cílem tohoto článku je zjistit, zda digitální platby mají dopad na ekonomiku vyspělé země, jako je Česká republika, v období let 2015 až 2020. Výsledky z posledních dostupných údajů o digitálních platbách by naznačovaly, že existuje dopad, ale není dostatečně velký, aby změnil současné platební systémy používané v současné ekonomice. Analýza se však omezuje na nejnovější dostupná data o digitálních platbách z národních statistických databází, které jsou relativně malé a nezohledňují všechny digitální platby, které by byly v ekonomice využívány, což motivuje k dalšímu výzkumu v této oblasti s reprezentativnějšími údaje o digitálních platbách používaných v ekonomice. České republiky ukázat přesný dopad platebního styku.
Keywords: Ekonomický dopad; Technologická inovace; Digitální platební systémy; Hotovost; Výzkum a vývoj

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2021
Date of submission: 4. 1. 2022
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78283/podrobnosti

Files for download

    Last update: