The legal status of a government employee after 1989

Thesis title: Právní status úředníka ve veřejné správě po roce 1989
Author: Vávrová, Laura Dagmar
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Louda, Tomáš
Opponents: Matula, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat vývoj veřejné správy, přičemž akcentuje právní úpravu statusu úředníka ve veřejné správě a také úlohu státu a územně samosprávných celků jako zaměstnavatelů. Teoretická část se zabývá vývojem právní úpravy v průběhu posledních cca 30 let. Pojednává především o speciální právní úpravě zaměstnaneckých vztahů úředníků územně samosprávných celků a státních zaměstnanců ve státní službě. Praktická část využívá výsledky šetření provedeného během stáže a zpřístupněním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V bakalářské práci je dále analyzováno právním postavení výše uvedených kategorií úředníků. Vzhledem k současné politické situaci v České republice dochází práce k závěru, že změny ve veřejné správě, zejména v postavení úředníků, jsou potřebné. Plány současné vlády v této oblasti však nedávají záruku skutečných změn.
Keywords: pracovní poměr; státní zaměstnanec; úředník; územní samospráva; státní správa; státní služba
Thesis title: The legal status of a government employee after 1989
Author: Vávrová, Laura Dagmar
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Louda, Tomáš
Opponents: Matula, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor’s paper aims to map the development of public administration with a stress on the legal status of a government employee as well as on the role of the State and self-governing entities as employers. The theoretic part deals with the development of the respective laws in the last 30 years, focusing on special law governing the employment of civil servants of independent self-governing entities and employment of employees in the government service. The practical part utilises the results of research conducted during an internship and accessing information pursuant to the Act No. 106/1999 Coll., Freedom of Information Act. Furthermore, this bachelor’s paper analyses the legal status of the above-mentioned categories of public sector employees. Due to the present political situation in the Czech Republic, this work concludes that changes in the public sector, especially concerning the status of public sector employees are necessary. However, the plans of the present government do not guarantee such real changes.
Keywords: self-governing entity; civil servant; government service; employment; government employee

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 3. 2021
Date of submission: 4. 1. 2022
Date of defense: 9. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76589/podrobnosti

Files for download

    Last update: