Analysis of sustainable development reporting on the example of a specific organization in the retail sector

Thesis title: Analýza reportingu o udržitelném rozvoji na příkladu konkrétní organizace v odvětví maloobchodu
Author: Řezníčková, Alžběta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Petera, Petr
Opponents: Wagner, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na udržitelný rozvoj a na jeho externí reportování. Hlavním cílem práce je analýza, zhodnocení a návrh optimalizačních řešení reportingu o udržitelnosti na příkladu konkrétní organizace v odvětví maloobchodu. Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části bude uvedena definice udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti, její vývoj, jednotlivé oblasti, definice stakeholderů, argumenty pro a proti přijetí CSR a informace o reportování. V praktické části dojde k naplnění hlavního cíle diplomové práce. Ke zhodnocení a návrhu optimalizačních řešení reportingu v konkrétní organizaci dojde na základě provedené analýzy výkazů vybraných podniků a na základě rozhovoru s manažerem společenské odpovědnosti v konkrétním podniku.
Keywords: Udržitelný rozvoj; GRI; Společenská odpovědnost firem
Thesis title: Analysis of sustainable development reporting on the example of a specific organization in the retail sector
Author: Řezníčková, Alžběta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Petera, Petr
Opponents: Wagner, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis is focused on sustainable development and its external reporting. The thesis aims to analyse, evaluate, and design optimisation solutions for sustainability reporting in a particular organisation. The diploma thesis includes theoretical and practical parts. The theoretical part will present the definition of sustainable development and social responsibility, individual areas of social responsibility, the definition of stakeholders, arguments for and against the acceptance of social responsibility, as well as information about sustainability reporting. The main part of the diploma thesis will be fulfilled in the practical part. The evaluation and design of optimisation solutions in a specific organisation will be performed based on the analysis of reports of selected companies and based on an interview with the manager of social responsibility in a specific company.
Keywords: Corporate Social Responsibility ; Sustainable development; GRI

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 6. 2021
Date of submission: 10. 1. 2022
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77349/podrobnosti

Files for download

    Last update: