Analysis of national and global aspects of development of main U.S. stock exchange indices

Thesis title: Analýza národních a globálních aspektů vývoje hlavních amerických akciových burzovních indexů
Author: Říman, Vít
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mandel, Martin
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce analyzuje spojitosti ve vývoji hlavních amerických akciových indexů a vybranými makroekonomickými faktory. Představíme fundamentální vlastnosti zkoumaných veličin, jejich rozvoj od ledna 2010 do září 2020 a uvedeme hypotézy pro vztahy mezi jednotlivými ukazateli. Následně za pomoci metody nejmenších čtverců budeme hledat modely pro indexy NASDAQ 100 a S&P 500 a budeme zkoumat rozdíly mezi hypotetickými předpoklady a výsledky. Rozdílnosti modelů pro zmiňované indexy budeme dále diskutovat a zjišťujeme, že S&P 500 a Dow Jones indexy vykazují podstatně vyšší volatilitu než NASDAQ 100 a zároveň reagují odlišně na makroekonomický vývoj. Makroekonomické veličiny mají dopad na akciové trhy dle teoretického předpokladu.
Keywords: Akciové trhy; USA; makroekonomické faktory; metoda nejmenších čtverců; S&P 500; NASDAQ 100
Thesis title: Analysis of national and global aspects of development of main U.S. stock exchange indices
Author: Říman, Vít
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mandel, Martin
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis analyses connection between development of US stock exchange and chosen macroeconomic factors. We will introduce fundamental characteristics of researched indicators, their evolution since January 2010 to September 2020 and introduce hypothesis for relationships between respective constituents. Afterwards we will search for models relevant to NASDAQ 100 and S&P 500 indices using ordinary least squares method and explain differences in hypothetical expectations and our results. Disparity in researched models for both indices will be further discussed and we find out that Dow Jones and S&P 500 indicate noticably higher volatility than NASDAQ 100 a simultaneously show different reaction to macroeconomic development. Macroeconomic factors influence stock exchange per theoretical assumptions.
Keywords: Stock Exchange; USA; Macroeconomic factors; Ordinary Least Squares; S&P 500; NASDAQ 100

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 3. 2020
Date of submission: 17. 1. 2022
Date of defense: 31. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73002/podrobnosti

Files for download

    Last update: