Auction as an opportunity for investor

Thesis title: Dražba jako příležitost pro investora
Author: Vološyn, Rostyslav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vacek, Vladislav
Opponents: Mazáček, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá dražbou, jakožto příležitostí pro investora. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývá vymezením pojmu dražba nejdříve z ekonomického hlediska a následně z právního hlediska podle legislativy České republiky. Dále se zabývá dělením jednotlivých druhů dražeb, vyjmenováním používaných strategií, podmínkami nutnými pro účast a samotným popisem průběhu veřejné dražby s cílem informovat potenciálního investora o důležitých náležitostech při využití této formy prodeje aktiva. V praktické části je analyzován trh veřejných dražeb s následným výpočtem průměrné výnosnosti. Dále se pokračuje praktickým příkladem dražby, s jeho následným zhodnocením. Práce je zakončena porovnáním výnosu s jinými způsoby nabytí aktiva.
Keywords: příležitost; aukce; dražba; investice; investor
Thesis title: Auction as an opportunity for investor
Author: Vološyn, Rostyslav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vacek, Vladislav
Opponents: Mazáček, David
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on auction as an opportunity for an investor. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the terminology of auction firstly from economic point of view and secondly from legal point of view according to Czech law. Hereinafter, the thesis focuses on the division of individual forms of auctions, strategies used, conditions to be met in order to participate and on the process of public auctions with a goal to inform a potential investor about important matters when using this form of asset sale. The practical part starts with an analysis of public auction market, leading to the quantification of average yield. Thesis continues with an example of a public auction and it’s further evaluation. The thesis is concluded with the comparison of yield from public auction and other forms of asset purchase.
Keywords: investment; public sale; auction; opportunity; investor

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 3. 2021
Date of submission: 19. 1. 2022
Date of defense: 3. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76758/podrobnosti

Files for download

    Last update: