Bezhotovostní ekonomika

Thesis title: Bezhotovostní ekonomika
Author: Nguyenová, Thi Diem
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hládek, Tomáš
Opponents: Tisová, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce na téma „Bezhotovostní ekonomika“ je zvýšit povědomost o této tématice a shrnout podstatné informace pro člověka, co se nepohybuje v oblasti financí a tím zvýšit jeho finanční gramotnost. První kapitoly jsou především o teoretickém základu, který by případný čtenář této bakalářské práce měl znát. Poslední kapitola je zaměřena na obdobu SWOT analýzu Bezhotovostní ekonomiky. Kapitola je doprovázená kvantitativními daty získanými z dotazníku, který jsem vypracovala a rozeslala široké veřejnosti k vyplnění. Taktéž zahrnuji zpracována kvalitativní data získána z hloubkových rozhovorů. V poslední kapitole jsou ve zkratce popsány současné situace v zemích, které jsou nakloněny k zavedení bezhotovostní ekonomiky.
Keywords: COVID-19; Elektronické peníze; Kryptoměny; SWOT analýza; Bezhotovostní ekonomika; Peníze
Thesis title: Bezhotovostní ekonomika
Author: Nguyenová, Thi Diem
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hládek, Tomáš
Opponents: Tisová, Petra
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis on the topic "Cashless Economy" is to increase awareness of this topic and to summarize essential information for a person who is not educated in finance and thus increase his financial literacy. The first chapters are mainly about the theoretical basis that a potential reader of this bachelor's thesis should know. The last chapter is focused on an analogy of the SWOT analysis of the Cashless Economy. The chapter is accompanied by quantitative data obtained from a questionnaire, which I created and distributed to the general public for completion. I also include processed qualitative data obtained from in-depth interviews. In the last chapter I briefly mention current situation in countries which are keen on the notion of having a cashless economy.
Keywords: Electronic money; Money; Cryptocurrency; SWOT analysis; Cashless economy; COVID-19

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 5. 2021
Date of submission: 20. 1. 2022
Date of defense: 3. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76955/podrobnosti

Files for download

    Last update: