Potential to Expand the Project Sazka Olympijský Víceboj to More Schools in the Czech Republic

Thesis title: Potenciál rozšíření sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj do dalších škol v České republice
Author: Adamec, Richard
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Zemanová, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce bylo definovat úpravy projektu Sazka Olympijský víceboj, aby se zvýšil potenciál rozšíření na další školy v ČR. V úvodu práce jsem představil důležitost pravidelného pohybu pro zdravý vývoj dětí. Dále jsem se věnoval popisu projektu Sazka Olympijský víceboj, který má za cíl motivovat děti k pravidelnému sportování. Pomocí SWOT analýzy a dotazníkového šetření na školách jsem vyhodnotil, kterými směry by se projekt měl dále rozvíjet. V závěrečné části jsem prezentoval konkrétní změny, kterými se zvýší atraktivita projektu pro školy a určil ty nejefektivnější, které by měly být realizovány jako první, aby bylo dosaženo cíle práce.
Keywords: Význam pohybu pro děti; Sazka Olympijský víceboj; Rozvoj projektu
Thesis title: Potential to Expand the Project Sazka Olympijský Víceboj to More Schools in the Czech Republic
Author: Adamec, Richard
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Zemanová, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis was to define modifications to the project Sazka Olympijský víceboj in order to increase the potential for expansion to more schools in the Czech Republic. In the introduction of the thesis, I introduced the importance of regular exercise for the healthy development of children. Then I described the project Sazka Olympijský víceboj that aims to motivate children to participate in sports on regular basis. Using a SWOT analysis and a questionnaire survey at schools I set, how the project should be developed in general. In the final part, I presented concrete changes that will increase the attractiveness of the project for schools and identified the most effective ones that should be implemented first in order to achieve the aim of the thesis.
Keywords: Sazka Olympijský víceboj; Project development; The importance of movement for children

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 1. 2022
Date of submission: 24. 4. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79315/podrobnosti

Files for download

    Last update: