New Backyards

Thesis title: New Backyards
Author: Petrík, Vojtěch
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Mazáček, David
Opponents: Rýdlová, Barbora
Thesis language: Česky
Abstract:
Developerský projekt New Backyards si klade za cíl revitalizovat transformační území Nové Dvory a vytvořit tak nové lokální centrum pro zdejší obyvatele. Hlavním benefitem této lokality je bezesporu budoucí stanice nové linky metra, která se stane katalyzátorem pro budoucí využití předmětného území. Návrh počítá s kombinací rezidenčního bydlení, administrativních a komerčních objektů v souladu s konceptem dlouhodobé udržitelnosti. Záměr se rovněž snaží reflektovat aktuální potřeby města ve formě využití části bytů pro městské účely. Jasně definovaná spolupráce města a investora by měla být vždy výhodná pro obě strany, protože tato participace je klíčem k revitalizaci zanedbaných rozvojových ploch v rámci širšího centra.
Keywords: Developerský projekt; nemovitosti; IRR; investice; financování; územní plánování
Thesis title: New Backyards
Author: Petrík, Vojtěch
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Mazáček, David
Opponents: Rýdlová, Barbora
Thesis language: Česky
Abstract:
The New Backyards development project aims to revitalize Nové Dvory transformation area and thus create a new local center for local inhabitants. The main benefit of this location is undoubtedly the future station of the new metro line, which will become a catalyst for the future use of the area. The proposal envisages a combination of residential, administrative and commercial buildings in accordance with the concept of long-term sustainability. The plan also seeks to reflect the current needs of the city in the form of the use of part of the apartments for city purposes. Clearly defined cooperation between the city and the investor should always be beneficial for both parties, as this participation is the key in revitalizing deprived development areas within the wider center.
Keywords: Development project; real estate; IRR; investment; financing; spatial planning

Information about study

Study programme: MBA Nemovitosti a jejich oceňování
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 9. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80592/podrobnosti

Files for download

    Last update: