Zelené Dvory

Thesis title: Zelené Dvory
Author: Krbec, Adam
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Streblov, Pavel
Opponents: Kloudová, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce představuje projekt developerského řešení v bezprostřední blízkosti budoucí stanice metra D Nové Dvory v městské části Praha 4. Rozloha předmětného území je cca 3,5 ha. Zde navrhujeme polyfunkční areál, jehož realizace je rozebrána z hlediska stavebního, obchodního, právního i finančního. Navrhujeme optimální mix funkčních ploch na základě analýzy komerční hodnoty městského developmentu, vlastnických vztahů, způsobu financování a předpokladů budoucího vývoje realitního trhu. Součástí práce je finanční model projektu včetně analýzy rizik a citlivostní analýzy.
Keywords: IRR; stavební náklady; development
Thesis title: Zelené Dvory
Author: Krbec, Adam
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Streblov, Pavel
Opponents: Kloudová, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis represents a unique development solution located in the immediate proximity to the Nové Dvory underground station on the future line D in the Prague 4 neighbourhood. The site area is approximately 3.5 ha. We suggest to build a multifunctional complex whose realization is analyzed from the construction, commercial, legal and financial perspectives. We suggest an optimal mix of realized functional spaces, based on the analysis of city construction statistics, ownership title specifics, problematics of finance and assumptions on the future real estate market trends. The work contains a financial model, risk assessment and sensitivity analysis.
Keywords: IRR; Development; Real Estate.

Information about study

Study programme: MBA Nemovitosti a jejich oceňování
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 9. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80583/podrobnosti

Files for download

    Last update: