Investment decision making under uncertainty based on internet recommendations

Thesis title: Investment decision making under uncertainty based on internet recommendations
Author: Šumníková, Alžběta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Borovička, Adam
Opponents: Daniel, Marek
Thesis language: English
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to make investment portfolios based on recommendations from Internet news servers. Due to high inflation, there is a growing interest in investing even among less involved people, who often follow such suggestions. Firstly, articles are analyzed, and investment instruments are selected. Next, based on the methodology, a statistical overview of historical data is shown, and the simulated values of portfolio returns and risks are generated according to the relevant probability distribution, taking into account regular investment. The resulting parameters are used to optimize a portfolio. The portfolio is composed of disparate investment instruments, such as investment into water, gold, agricultural land, stocks of CEZ company, and stocks of a fond following the S&P 500 index. The results show that online articles provide a helpful overview but not appropriate recommendations. According to news portals and optimization, investing in agricultural land is the most advantageous.
Keywords: internet news server; ivestment decision making; Markowitz model; Monte Carlo simulation; portfolio optimalization
Thesis title: Investiční rozhodování za podmínek nejistoty na základě internetových doporučení
Author: Šumníková, Alžběta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Borovička, Adam
Opponents: Daniel, Marek
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit investiční portfolia na základě doporučení internetových zpravodajských serverů. Kvůli vysoké inflaci roste zájem o investování i mezi méně zainteresovanými lidmi, kteří se takovými návrhy často řídí. Nejprve jsou analyzovány články a vybrány investiční nástroje. Dále je na základě metodiky vytvořen statistický přehled historických dat a simulované hodnoty výnosů a rizik portfolia jsou generovány podle příslušného pravděpodobnostního rozdělení, při zohlednění pravidelné investice. Výsledné parametry jsou použity pro optimalizaci portfolia. Portfolio je složeno z nesourodých investičních instrumentů, konkrétně investice do vody, zlata, zemědělské půdy akcií společnosti ČEZ a akcií fondu sledujícího index S&P 500. Výsledky ukazují, že internetové články poskytují užitečný přehled, ne však vhodná doporučení. Nejvíce se dle článků a optimalizace vyplatí investovat do zemědělské půdy.
Keywords: investiční rozhodování; internetový zpravodajský server; Markowitzův model; Monte Carlo simulace; optimalizace portfolia

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 4. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76883/podrobnosti

Files for download

    Last update: