Evaluation of user experience (UX) for selected mobile applications for food delivery

Thesis title: Hodnocení uživatelské zkušenosti (UX) u vybraných mobilních aplikací pro rozvoz jídel
Author: To, Hoang Viet
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sládek, Pavel
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zaujímá hodnocením uživatelské zkušenosti pro vybrané mobilní aplikace, které dováží jídlo. Hlavním cílem této práce bude porovnání jednotlivých aplikací z pohledu uživatelské zkušenosti pomocí vybraných metod. Dalším cílem v teoretické části práce bude představení a popis základních principu UX designu, jeho myšlení a následně proces tvorby UX designu. Následně představení problematiky uživatelské a zákaznické zkušenosti. Následuje část, kde budou představeny metody pro měření uživatelské a zákaznické zkušenosti. Hlavním cílem v praktické části bude pomocí vybraných metod změřit vybrané aplikace podle různých kategorií a následně jejich vyhodnocení.
Keywords: zákaznická zkušenost; uživatelská zkušenost; mobilní aplikace; rozvoz jídel; UX design
Thesis title: Evaluation of user experience (UX) for selected mobile applications for food delivery
Author: To, Hoang Viet
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sládek, Pavel
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused to evaluate User Experience for selected mobile food delivery applications. The main aim of the work will be comparing each application from the view of the user experience. The other goal is in the theoretical part of the thesis will be to introduce and describe the basic principles of UX design, its thinking and then the process of UX design. Subsequently introducing customer experience and user experience. This is followed by a section where methods for measuring user and customer experience will be introduced. The main objective in the practical part will be to use the selected measurement methods will be used to measure for the selected delivery food applications according to different categories. Lastly, evaluation of chosen applications.
Keywords: Customer Experience; User Experience; food delivery; UX Design; mobile application

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 1. 2022
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79616/podrobnosti

Files for download

    Last update: