Czech animated film for children on the mainstream market

Thesis title: Česká animovaná tvorba pro děti na mainstreamovém trhu
Author: Miklica, Adam
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hucková, Barbara
Opponents: Hanzlík, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Analýza české animované kinematografie pro děti ve srovnání s nejnavštěvovanějšími animovanými filmy v českých kinech v období 2000-2020. Pro pochopení pozice české animace na mezinárodním trhu bylo cílem popsat historické souvislosti (přechod ze socialistického modelu k dnešnímu), současnou perspektivu animovaných tvůrců skrz rozhovory a zároveň roli Státního fondu kinematografie a České televize. Literární rešerše obsahuje rozbor významu Disney-Pixar pro standard animované tvorby, trendy disneyfikace jakožto výčet komerčních možností, které v ČR mohou být využívány. S pomocí statistických dat Unie filmových distributorů, Asociace animovaného filmu Českého statistického úřadu byla kvalitativní data poměřována s relevantními statistickými údaji ohledně spotřebitelů a dotazníkem distributorů.
Keywords: Český animovaný film; Disney; návštěvnost
Thesis title: Czech animated film for children on the mainstream market
Author: Miklica, Adam
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hucková, Barbara
Opponents: Hanzlík, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Analysis of Czech animated cinema for children in comparison with the most visited animated films in Czech cinemas in the period 2000-2020. To understand the position of Czech animation on the international market, the goal was to describe the historical context (transition from the socialist model to the current one), the current perspective of animation creators through interviews and the role of the Státní fond kinematografie and Česká televize. The literature research includes an analysis of the importance of Disney-Pixar for the standard of animation production, trends of Disneyfication as well as a list of commercial opportunities that can be exploited in the Czech Republic. With the help of statistical data from the Union of Film Distributors, the ČSÚ and the ASAF distributor questionnaire the qualitative data was compared with relevant statistical data regarding consumers.
Keywords: commercial success; Czech animation; Disney

Information about study

Study programme: Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 2. 2022
Date of submission: 11. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79824/podrobnosti

Files for download

    Last update: