Hluboš Chateau and possibilities to increase its attractiveness

Thesis title: Možnosti zvyšování atraktivity zámku Hluboš z.ú
Author: Stočesová, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hucková, Barbara
Opponents: Malcová, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce pojednává o neziskové organizaci Zámek Hluboš z. ú. a o možnostech, jak zvýšit celkovou atraktivitu tohoto objektu. V teoretické části jsou obecně popsány neziskové organizace, jejich fungování, financování a právní zakotvení. V praktické části je zpracováno porovnání Hluboše se zámkem v Malči a Rožmitále pod Třemšínem, na jejichž základě jsou navržena potřebná opatření pro hlubošský zámek. Cílem práce je navržení opatření, která povedou ke zvýšení atraktivity zámku Hluboš. Základními metodami, které jsou v práci použity, jsou metody komparace a dotazování.
Keywords: zámek; nestátní nezisková organizace; marketing; kulturní dědictví
Thesis title: Hluboš Chateau and possibilities to increase its attractiveness
Author: Stočesová, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hucková, Barbara
Opponents: Malcová, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the non-profit organization Zámek Hluboš and possibilities of increasing the overall attractiveness of this building. The theoretical part generally describes non-profit organizations, their operation, financing, and legal basis. The practical part compares Hluboš with the chateau in Maleč and Rožmitál pod Třemšínem, on which bases the necessary ideas for the Hluboš are created. The aim of the work is to find proposes that will increase the attractiveness of the Hluboš Chateau. The basic methods that are used in the work are methods of comparison and interviewing.
Keywords: marketing; non-governmental non-profit organization; cultural heritage; Chateau

Information about study

Study programme: Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 1. 2022
Date of submission: 10. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79533/podrobnosti

Files for download

    Last update: