Social networks as a marketing tool

Thesis title: Sociální sítě jako marketingový nástroj
Author: Jíra, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Koudelka, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Sociální sítě jsou v dnešní době klíčovým prvkem společností ke komunikaci se svými zákazníky. Zároveň mohou sloužit k propagaci, informacím o produktech a službách. Internetový marketing můžeme rozdělit do několika forem, jednou z nejaktuálnějších je využití influencer marketingu v rámci marketingové komunikace, jenž si zakládá na názoru veřejně známé osoby s velkým počtem sledujících na sociálních sítích. Cílem této bakalářské práce je seznámit a vysvětlit čtenáři pojmy spojené s marketingem na sociálních sítích a zjistit vliv reklamních příspěvků na uživatele těchto sítí.
Keywords: marketingová komunikace; reklama; Influencer marketing; online marketing; sociální sítě; marketing
Thesis title: Social networks as a marketing tool
Author: Jíra, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Koudelka, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Social networks are nowadays a key element of companies to communicate with their customers. At the same time, they can be used to promote products, information about products and services. Internet marketing can be divided into several forms, one of the most current is the use of influencer marketing in marketing communications, which is based on the opinion of public acquaintances with a large number of followers on social networks. The aim of this bachelor thesis is to acquaint and explain to readers the concepts associated with marketing on social networks and to find out how social networks and their’s advertisement posts affect the users of these social networks.
Keywords: Social networks; advertisement; influencer; marketing communication; online marketing; Social media

Information about study

Study programme: Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 12. 2021
Date of submission: 20. 9. 2022
Date of defense: 19. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79355/podrobnosti

Files for download

    Last update: