Economic aspects of music event management in industrial heritage monuments on the example of the Prague Market (Pražská tržnice)

Thesis title: Ekonomické aspekty managementu hudebního eventu v památkových objektech na příkladu Pražské tržnice
Author: Kočiš, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Patočka, Jiří
Opponents: Matoušková, Anna
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je zmapování hudebních eventů pořádaných v Pražské industriální památce 20. století, Pražské tržnici a zachytit unikátnost Pražské tržnici v kontextu hudebních eventů a popsat specifika spojená s jejich pořádání. Použitá metodika výzkumu je kombinací komparatistiky dle. Adama Przeworskiho, případové studie a rozhovorů s aktéry. Výsledkem je popis pořádaných eventů v areálu, popis jeho vhodnosti k pořádání a unikátních vlastností a popis předpokladů k pořádání.
Keywords: Eventy; Pražská tržnice; industriální památky; Pořádání
Thesis title: Economic aspects of music event management in industrial heritage monuments on the example of the Prague Market (Pražská tržnice)
Author: Kočiš, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Patočka, Jiří
Opponents: Matoušková, Anna
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the work is to map the music events held in the Prague industrial heritage site of the early 20th century, Prague Market and to capture the uniqueness of the heritage site in the context of music events and describe the specifics associated with their organization. The research methodology used is a combination of comparative studies according to. Adam Przeworski, case studies and interviews with stakeholders. The result of thesis is a description of events organized in the area, a description of its suitability for organizing musical events and a description of the prerequisites for organizing said events in industrial cultural heritage.
Keywords: Events; Organising ; Prague Market; Industrial heritage

Information about study

Study programme: Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 10. 2021
Date of submission: 11. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78519/podrobnosti

Files for download

    Last update: