The Impact of Chinese Foreign Direct Investment on Economic Growth in Sub-Saharan Africa between 2003 and 2020

Thesis title: Vliv čínských přímých zahraničních investic na ekonomický růst subsaharské Afriky v letech 2003-2020
Author: Nastoupil, Michal
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Loužek, Marek
Opponents: Ševčíková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce zkoumá na základě analýzy panelových dat vliv čínských přímých zahraničních investic (PZI) na ekonomický růst a exportní výkonnost 41 zemí subsaharské Afriky v letech 2003-2020. Za poslední dvě desetiletí se čínské PZI v subsaharské Africe značně navýšily. Podle růstové teorie vede nárůst investic ve svém důsledku ke zvýšení ekonomického růstu. Analyzovaná data byla získána z Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky (MOFCOM) a databáze World Development Indicators (WDI) Světové banky. Výsledky analýzy naznačují, že PZI z Číny nejsou pro ekonomický růst v zemích subsaharské Afriky významné. Na ekonomický růst mají pozitivní a významný vliv lidský kapitál, otevřenost obchodu a domácí investice. Inflace má na druhou stranu negativní dopad na ekonomický růst. Výsledky dále naznačují, že čínské PZI s největší pravděpodobností nemají významný dopad na exportní výkonnost zemí subsaharské Afriky.
Keywords: ekonomický růst; přímé zahraniční investice; Čína; subsaharská Afrika
Thesis title: The Impact of Chinese Foreign Direct Investment on Economic Growth in Sub-Saharan Africa between 2003 and 2020
Author: Nastoupil, Michal
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Loužek, Marek
Opponents: Ševčíková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis investigates the effect of Chinese foreign direct investment (CFDI) on economic growth and export performance in 41 sub-Saharan African countries from 2003 to 2020, based on panel data. CFDI in sub-Saharan Africa has increased significantly over the last two decades. According to growth theory, an increase in investments leads to an increase in economic growth. The study employed secondary data from different sources mainly accessed from China's Ministry of Commerce (MOFCOM) and World Bank’s World Development Indicators (WDI) database. The results of the analysis show that FDI from China is not significant for economic growth in sub-Saharan African countries. However, domestic economic conditions such as human capital, trade openness, and domestic investment have a significant positive effect on economic growth. On the other hand, inflation has a negative impact on economic growth. The results also indicate that CFDI most likely does not have a significant impact on the export performance of sub-Saharan African countries.
Keywords: China; foreign direct investment; sub-Saharan Africa; economic growth

Information about study

Study programme: Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 6. 2021
Date of submission: 12. 5. 2022
Date of defense: 28. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77170/podrobnosti

Files for download

    Last update: