A fundamental analysis of Beyond Meat, inc

Thesis title: Fundamentální analýza společnosti Beyond Meat, inc
Author: Vasyliev, Dmytro
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na fundamentální analýzu akcií společnosti Beyond Meat, inc. Ve třech hlavních kapitolách je tato společnost analyzována na globální, odvětvové a firemní úrovni. Globální fundamentální analýza zkoumá potenciální vliv vybraných makroekonomických veličin na kurz akciových titulů. Odvětvová analýza se zabývá charakteristikou sektoru rostlinného masa. Cílem firemní fundamentální analýzy je detailní analýza společnosti Beyond Meat, inc s její konkurencí a stanovení vnitřní hodnoty akcie. Na závěr je formulováno investiční doporučení.
Keywords: Vnitřní hodnoty akcie; Beyond Meat, inc; Fundamentální analýza
Thesis title: A fundamental analysis of Beyond Meat, inc
Author: Vasyliev, Dmytro
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The master thesis is focused on a fundamental analysis of Beyond Meat, inc's share price. This company is analyzed at the global, industry, and corporate levels in three main chapters. First, the fundamental global analysis examines the potential impact of selected macroeconomic variables on the stock price. The sector analysis deals with the characteristics of the plant-based meat sector. The goal of the company's fundamental analysis is to analyze Beyond Meat, inc with its competitors and determine the share's intrinsic value. Finally, an investment recommendation is formulated.
Keywords: Fundamental analysis; Intrinsic stock value; Beyond Meat, inc

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 10. 2021
Date of submission: 13. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78558/podrobnosti

Files for download

    Last update: