The new bylaws of the Czech Paralympic Committee and their compatibility with the standards of the International Paralympic Committee

Thesis title: Nové stanovy Českého paralympijského výboru a jejich kompatibilita se stanovami a standardy Mezinárodního paralympijského výboru
Author: Mácová, Veronika
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Kučírková, Radka
Thesis language: Česky
Abstract:
Závěrečná práce se zabývá stanovami Českého paralympijského výboru a jejich kompatibilitou se stanovami Mezinárodního paralympijského výboru. V roce 2021 přijal Český paralympijský výbor nové stanovy. Cílem práce je zjistit, zdali po přijetí nových stanov došlo v Českém paralympijském výboru ke změnám, a pokud ano, k jakým změnám došlo. Kromě analýzy Českého paralympijského výboru je součástí práce také analýza vybraných národních paralympijských výborů. Vybrané národní paralympijské výbory jsou zařazeny do závěrečné práce, aby mohlo dojít ke komparaci s českými stanovami a vytvoření vzorových stanov. Jedná se o kvalitativní analýzu, přičemž byly zkoumány primární dokumenty vybraných sportovních organizací. Závěry práce ukazují, že přijetím nových stanov se Český paralympijský výbor stal otevřenější a demokratičtější sportovní organizací, jelikož umožňuje členství většímu množství subjektů a byl vytvořen plenární orgán, který volí exekutivní orgán. Na druhou stranu Český paralympijský výbor dle stanov plně nevyužívá potenciálu sportovců, jelikož jejich zástupci mají radě sportovců mají pouze poradní hlas. Také není jasné, jakým způsobem chce Český paralympijský výbor řešit ochranu klimatu a podporu žen ve sportu, což deklaruje ve svých stanových. Zároveň z analýzy vybraných paralympijských výborů vyplývá, že úzká spolupráce dalších subjektů je pro rozvoj paralympijského sportu zásadní.
Keywords: Český paralympijský výbor; Mezinárodní paralympijský výbor; Stanovy; Paralympijský; Sportovci
Thesis title: The new bylaws of the Czech Paralympic Committee and their compatibility with the standards of the International Paralympic Committee
Author: Mácová, Veronika
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Kučírková, Radka
Thesis language: Česky
Abstract:
This final thesis focuses on the bylaws of the Czech Paralympic Committee and its compatibility with the standards of the International Paralympic Committee. The Czech Paralympic Committee adopted new bylaws in the year 2021. This final thesis aims to identify if the new bylaws caused the changes in the Czech Paralympic Committee. If so, how significant these changes are in the Czech Paralympic Committee. The work also analyses selected national paralympic committees to compare them with Czech bylaws and create optimal model bylaws. The final thesis is a qualitative analysis and primary documents of the sports organisations are examined. The Czech Paralympic Committee bylaws correspond with the rules of the International Paralympic Committee mainly because the multiple sport organisations can become its members. Moreover, the Czech Paralympic Committee has a plenary organ, and its members can vote for the executive organ. Also, the Czech Paralympic Committee is a more open and democratic organisation than before. On the other hand, the Czech Paralympic Committee does not utilize the potential of the athletes, thus the Commission of athletes has only an advisory function. In addition, it is not clear what direction the Czech Paralympic Committee has moved toward dealing with climate change and women's rights, as it declares in the bylaws. Regardless of this, the analysis shows, that cooperation among other institutions is significant for the paralympic movement.
Keywords: Bylaws; Paralympic; Athletes; Czech Paralympic Committee; International Paralympic Committee

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 1. 2022
Date of submission: 14. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79332/podrobnosti

Files for download

    Last update: