The Olympic Education for pupils at the primary schools in the Czech Republic

Thesis title: Olympijské vzdělávání žáků základních škol v České republice
Author: Hartmannová, Lucie
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Grebe, Eva
Opponents: Černá, Naďa
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato závěrečná práce se zabývá olympijským vzdělávání pro žáky základních škol v České republice. Hlavním cílem práce je provedení analýzy aktivit olympijského vzdělávání pro děti v ČR a navrhnout formy vzdělávání a kanálů k šíření olympijských myšlenek pro ZŠ na základě inspirace z národních olympijských výborů ze zahraničí, a to konkrétně z Německa a Slovenska. První kapitola představuje olympijské organizace, olympijskou chartu a její cíle. Druhá kapitola popisuje aktivity Českého olympijského výboru v oblasti olympijského vzdělávání pro žáky ZŠ a vysvětluje problematiku rámcových vzdělávacích programů v českém školství. Třetí kapitola analyzuje systém olympijského vzdělávání v Německu a čtvrtá kapitola se věnuje aktivitám na Slovensku. V páté kapitole budou navrženy další kroky v aktivitách olympijského vzdělávání pro žáky v ČR do budoucna.
Keywords: Český olympijský výbor; Rámcový vzdělávací program; olympijské hodnoty; olympijské vzdělávání; olympismus
Thesis title: The Olympic Education for pupils at the primary schools in the Czech Republic
Author: Hartmannová, Lucie
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Grebe, Eva
Opponents: Černá, Naďa
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with Olympic education for pupils at the primary schools in the Czech Republic. The main goal of the thesis is to analyze the activities of Olympic education for children in the Czech Republic and to design forms of education and channels for the sharing of Olympic ideas to primary schools based on inspiration from National Olympic Committees from abroad, specifically from Germany and Slovakia. The first chapter presents the Olympic organizations, the Olympic Charter and its goals. The second chapter describes the activities of the Czech Olympic Committee in the field of Olympic education at primary school pupils and explains the issues of the Framework of Educational Programmes in Czech education. The third chapter analyzes the system of Olympic education in Germany and the fourth chapter deals with activities in Slovakia. In the fifth chapter, further steps in the activities of Olympic education for pupils in the Czech Republic in the future will be proposed.
Keywords: Olympism; Olympic Values; Czech Olympic Committee; Framework of Educational Programmes; Olympic Education

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 1. 2022
Date of submission: 15. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79505/podrobnosti

Files for download

    Last update: