Judges in synchronized swimming in the Czech Republic and their motivation to improve their qualifications

Thesis title: Rozhodčí v synchronizovaném plavání v České republice a jejich motivace ke zvyšování kvalifikace
Author: Vlasáková, Marie
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Ringlerová, Anna
Thesis language: Česky
Abstract:
Cíle: Cílem této závěrečné práce je zjistit, jaké motivační faktory by mohly vést u českých rozhodčích synchronizovaného plavání ke zvyšování jejich kvalifikace. Na základě analýzy a zhodnocení dotazníkového šetření tato práce předpokládá, že získá odpověď na otázku, jaké motivační faktory by vedly české rozhodčí synchronizovaného plavání k rozhodnutí o zvýšení kvalifikace. Metody: Data byla analyzována prostřednictví základních statistických operací. Výsledky: K zisku současné kvalifikace rozhodčí, nejvíce motivovaly potřeby jejich domácího klubu. Motivační faktory u rozhodčích, kteří si sami chtějí svou kvalifikaci nadále zvyšovat, jsou napříč jednotlivými kategoriemi rozhodčích různé. Avšak společným faktorem pro všechny rozhodčí je osobní růst. Tento důvod, jakožto stěžejní motivační faktor ke zvýšení kvalifikace uvedlo 50 % všech respondentů. Motivační faktory ke změně názoru při nevoli rozhodčích zvýšit si kvalifikaci jsou také velice různé. Rozhodčí III. třídy by k uvažování o zvýšení kvalifikace přimělo mít více volného času. Rozhodčí II. třídy by k zisku vyšší kvalifikace motivovaly především dva faktory, konkrétně vyšší výkonost závodnic v domácích klubech a v České republice a finanční ohodnocení či finanční podpora pro zisk kvalifikace FINA třídy G.
Keywords: Synchronizované plavání; Rozhodčí; Motivace; Motivační faktory
Thesis title: Judges in synchronized swimming in the Czech Republic and their motivation to improve their qualifications
Author: Vlasáková, Marie
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Ringlerová, Anna
Thesis language: Česky
Abstract:
Objectives: The aim of this thesis is to find out what motivational factors could lead the Czech synchronized swimming judges to improve their qualifications. Based on the analysis and evaluation of questionnaires, this thesis assumes that it will answer the question of what motivational factors would drive the Czech synchronized swimming judges to improve their qualifications. Methods: The data were analyzed using basic statistical operations. Results: The need of their home clubs was the main motivating factor of the judges to obtain the current judging qualification. In addition, the motivational factors for judges who themselves want to further improve their qualifications, are diverse across individual categories of judges. However, a common factor for all judges is personal growth. 50 % of all respondents cited this reason as the key motivational factor for improving their qualifications. The motivational factors to change their opinion when judges are reluctant to improve their qualifications, are also very diverse. III class judges would need more free time to consider upgrading their qualifications. II class judges would be motivated to gain higher qualifications mainly due to two factors, namely better performance of competitors in home clubs and in the Czech Republic and financial support to gain FINA G qualification.
Keywords: Synchronized swimming; Judges; Motivation; Motivational factors

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 1. 2022
Date of submission: 15. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79464/podrobnosti

Files for download

    Last update: