UEFA financing for the development of women's football in the Czech Republic

Thesis title: Možnosti financování s UEFA pro rozvoj českého ženského fotbalu
Author: Nepokojová, Pavlína
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Satrapová, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
Rozvoj ženského fotbalu a jeho finanční podpora je jednou z otázek většiny fotbalových klubů napříč všemi zeměmi včetně České republiky. Možnosti financování z hlediska typu příjmů, čerpání programů a možnosti získání finanční podpory jsou různé. Jednou z forem získání financí je HatTrick program, který poskytuje UEFA. Tyto finance jsou rozděleny mezi 55 fotbalových svazů a jsou určeny pro rozvoj ženského fotbalu v 55 zemích. Práce se zaměřuje na srovnání HatTrick programů ve třech zemích, a to v České republice, Švédsku a Dánsku. Výsledkem by mělo být využití výše zmíněného programu a financí z něj pro navržení optimálního a efektivního programu v České republice, který povede k rozvoji ženského fotbalu.
Keywords: HatTrick program; UEFA; Financování; Rozvoj; Ženský fotbal
Thesis title: UEFA financing for the development of women's football in the Czech Republic
Author: Nepokojová, Pavlína
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Satrapová, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
The development of women's football and its financial support are one of the discussed topics of football clubs across Europe including the Czech Republic. There are different options of funding in terms of the different forms of incomes and uses of funding. The ways of receiving the financial support can vary. One of the options of gaining financing is through the HatTrick program that UEFA provides. This UEFA funding is split among all 55 national associations in 55 countries devoted to the development of women's football. This thesis is focused on the comparison of the HatTrick programs of three different countries, the Czech Republic, Denmark, and Sweden. The result should suggest a use of the mentioned program and its funding to implement an optimal and effective program for the Czech Republic that leads to the development of women's football in the Czech Republic.
Keywords: Women's football; HatTrick program; UEFA; Financing; Development

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 1. 2022
Date of submission: 15. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79314/podrobnosti

Files for download

    Last update: