Proposal of the European University Fencing League project

Thesis title: Návrh projektu Evropské univerzitní šermířské ligy
Author: Šámalová, Anna
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Kundera, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem závěrečné práce je připravit podklady pro založení Evropské univerzitní šermířské asociace, která bude zaštiťovat pořádání pravidelných soutěží Evropské univerzitní šermířské ligy. Zprostředkujícím cílem bude kontaktování evropských univerzit pro účely zapojení do projektu a vytvoření mapy evropských univerzit, kde je vyučován šerm. Propojení naleznou sportovci právě v kulturně-sociálním aspektu projektu, kde bude docházet ke sbližování kultur států Evropy, a to v rámci vzdělávání na seminářích projektu a sportovního principu fair play uplatňovanému při samotných zápasech.
Keywords: šerm; univerzitní liga; projekt; univerzity; Evropa; návrh
Thesis title: Proposal of the European University Fencing League project
Author: Šámalová, Anna
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Kundera, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the thesis is to prepare the basis for the establishment of the European University Fencing Association, which will organize regular competitions of the European University Fencing League. The intermediate objective will be to contact European universities for the purpose of joining the project and to create a map of European universities where fencing is taught. It is in the cultural and social aspect of the project that the athletes will find a link, where the cultures of the European countries will be brought closer together, through the education provided in the project's seminars and the sporting principle of fair play applied in the matches themselves.
Keywords: project; university; league; fencing; Europe

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 1. 2022
Date of submission: 15. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79306/podrobnosti

Files for download

    Last update: