Czech karate in the post-Olympic era

Thesis title: České karate v post-olympijské éře
Author: Beníšek, Petr
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Elich, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
Závěrečná práce se zabývá problematikou řízení a marketingu reprezentace karate v České republice a ve vybraných evropských státech po olympijském debutu v Tokiu. Vzhledem k charakteru je závěrečná práce založena na pravidlech a teorii kvalitativního výzkumu. Cílem práce je na základě analýzy, strukturovaných rozhovorů a následné komparace Českého svazu karate se zahraničními organizacemi, vypracování konkrétních návrhů pro zdokonalení řízení a propagace reprezentace Českého svazu karate.
Keywords: marketing; management; karate; sportovní organizace; národní tým
Thesis title: Czech karate in the post-Olympic era
Author: Beníšek, Petr
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Elich, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
The final thesis is about the management and marketing of karate representation in the Czech Republic and in selected European countries after the Olympic debut in Tokyo. Due to its nature, the thesis is based on the rules and theory of qualitative research. Based on the analysis, structured interviews and subsequent comparison of the Czech Karate Federation with foreign organizations, the aim of the thesis is to develop concrete proposals for improving the management and promotion of the Czech Karate Federation national team.
Keywords: management; karate; sports organization; marketing; national team

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 1. 2022
Date of submission: 16. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79422/podrobnosti

Files for download

    Last update: