Comparison of youth and adult sport development in swimming: a regional perspective

Thesis title: Komparace sportovního vývoje mládeže a dospělých v bazénovém plavání: regionální pohled
Author: Tesárek, Jakub
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Srb, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
1.Úvod 2.Základní schéma sportovního rozvoje mládeže a dospělých bazénového plavání v České republice 3.Tréninkové metody a kritéria zařazování sportovců do jednotlivých struktur rozvoje mládeže 4.Specifikace výběru nejúspěšnějších plavců od 1. 1. 2012 do současnosti 5.Komparace podmínek pro sportovní rozvoj v rámci jednotlivých krajů České republiky 6.Porovnání úspěšnosti výchovy vybraných plavců kluby a oddíly v jednotlivých krajích České republiky 7.Vzájemné porovnání sportovního rozvoje vybraných sportovců a specifikace dosažení jejich úspěchu 8.Závěr
Keywords: Rozvoj; Plavání; Region
Thesis title: Comparison of youth and adult sport development in swimming: a regional perspective
Author: Tesárek, Jakub
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Srb, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
1. Introduction 2. General scheme of youth and adult development of swimming in the Czech Republic 3. Training methods and criteria for the selection of athletes to the individual youth development structures 4. Specification of the selection of the most successful swimmers from 1st January 2012 till presented. 5. Comparison of conditions for sport development within the individual regions of the Czech Republic 6. Comparison of the success rate of selected swimmers raised by clubs in individual regions of the Czech Republic 7. Mutual comparison of the sport development of selected athletes and specification of their success 8.Conclusion
Keywords: Swimming; Region; Development

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 1. 2022
Date of submission: 17. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79330/podrobnosti

Files for download

    Last update: