Specifics in the Management of Sport Climbing in European region after it became the Olympic Sport

Thesis title: Specifics in the Management of Sport Climbing in European region after it became the Olympic Sport
Author: Michalková, Anna
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Čepcová, Andrea
Thesis language: English
Abstract:
The aim of the work was to find out how the way of managing national sport climbing federations (NFs) in Europe has changed after sport climbing became the Olympic sport in 2016. The International Federation of Sport Climbing (IFSC) was expected to have major influence on the development of sport management as it led the process of addi-tion of the sport into the Olympic programme. After the analysis of survey of European NFs, the assumption that NFs are heavily influenced by their international federation was confirmed. IFSC is governed with reliance to general theory of sport management and evolves each aspect of sport management to certain level. In the field of sport develop-ment, it inspires national federations, but does not fully follow the scheme of the devel-opment of sport. In conformity with the goals IFSC maintains the international competi-tion system. On the contrary, national federations in Europe must develop all aspects of sport management within their organization. Unlike the IFSC, they must also develop the sport in its full extent and the conditions for its implementation in their countries - creat-ing a sports base, supporting talented athletes and implementing competition systems in line with changes at the international level. According to a survey of athletes, parents, coaches and NF representatives, many national federations are following the changes that the IFSC is introducing at the international level.
Keywords: sport management; sport development; Tokyo 2021; aspects of sport management; aspects of sport development; sport climbing; new Olympic sport; national federation; NF; international federation; IFSC; summer Olympics
Thesis title: Specifics in Sport Climbing Management after it Became an Olympic Sport
Author: Michalková, Anna
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Čepcová, Andrea
Thesis language: English
Abstract:
Cieľom práce bolo zistiť ako sa zmenil spôsob riadenia národných zväzov športového lezenia v Európe po tom ako bolo športové lezenie v roku 2016 pridané do programu olympijských hier. Predpoklad bol, že hlavný vplyv na rozvoj riadenia športu má medzinárodná federácia International Federation of Sport Climbing (IFSC). Po analýze prieskumu medzi európskymi zväzmi sa potvrdil predpoklad, že národné zväzy sú do veľkej miery ovplyvnené svojou medzinárodnou federáciou, ktorá sa zasadila za pridanie športového lezenia medzi olympijské športy. IFSC sa do veľkej miery riadi teóriou riadenia športu a rozvíja všetky aspekty športového manažmentu, každý z nich v inej miere. V oblasti rozvoja športu inšpiruje národné zväzy, ale nesleduje úplne schému rozvoja športu, pretože pre fungovanie IFSC je dôležité udržiavanie systému medzinárodných pretekov, čo je hlavný cieľ. Národné zväzy v Európe rozvíjajú po zaradení športového lezenia do olympijských športov najmä športovú základňu, podporujú talentovaných športovcov, zavádzajú systémy pretekov v súlade so zmenami na medzinárodnej úrovni. Výsledkom prieskumu medzi športovcami, rodičmi, trénermi a predstaviteľmi zväzov je, že mnohé národné zväzy nasledujú zmeny, ktoré na medzinárodnej úrovni zavádza IFSC.
Keywords: športové lezenie; športový zväz; aspekty riadenia športu; riadenie športu; letná olympiáda; rozvoj športu; medzinárodná federácia; nový šport na olympiáde; športový manažment; IFSC; Tokio 2021; aspekty rozvoja športu

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 1. 2022
Date of submission: 16. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79318/podrobnosti

Files for download

    Last update: