Information system and its use in the environment of the Czech sport federation

Thesis title: Informační systém a jeho využití v prostředí českého sportovního svazu
Author: Taubr, Tomáš
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Farská, Karolína
Thesis language: Česky
Abstract:
Závěrečná práce je zaměřena na využití informačního systému v podnikových procesech a jeho zavedení do procesů sportovní organizace v Česku – Českého atletického svazu. První kapitola vymezuje informační systém a popisuje základní oblasti, které informační systém zahrnuje. Druhá kapitola se zaměřuje na rešerši a ukázku systémů ve sportovním prostředí a popisuje jeho možná využití v prostředí atletiky. Třetí kapitola informuje o Českém atletickém svazu, jeho současných systémech a vymezuje požadavky na informační systém. Čtvrtá kapitola nastiňuje proces zavedení informačního systému do prostředí organizace.
Keywords: sport; Český atletický svaz; ERP; informační systém; systém; digitalizace; atletika
Thesis title: Information system and its use in the environment of the Czech sport federation
Author: Taubr, Tomáš
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Kočí, Kateřina
Opponents: Farská, Karolína
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is focused on the use of the information system in organization processes and its implementation within the Czech Athletic Federation. The first chapter defines the information system and describes the basic areas which it consists of. The second chapter focuses on research and some cases of systems in the field of sport organizations and describes its possibilities. The third chapter describes the Czech Athletic Federations, its current systems and defines the requirements and necessities for the information system. The last chapter outlines the process of system implementation within the organization.
Keywords: information system; digital; digitization; Czech Athletic Federation; ERP; athletics; sport

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 1. 2022
Date of submission: 16. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79312/podrobnosti

Files for download

    Last update: