Organization and financing of the 2015 IIHF Ice Hockey World Championship and 2020 IIHF World Junior Championship

Thesis title: Organizace a financování Mistrovství světa 2015 a Mistrovství světa juniorů 2020 v ledním hokeji
Author: Smažil, Pavel
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Urban, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Abstrakt Název: Organizace a financování Mistrovství světa 2015 a Mistrovství světa juniorů 2020 v ledním hokeji Cíle: Cílem této práce je analyzovat a porovnat tyto dvě akce z hlediska jejich organizace, a to zejména z pohledu financování, které se promítá do různých sekcí, jako například marketing, média, IT a další. Tyto sekce jsou pro celkové uspořádání velmi důležité. Metody:Analýza organizační struktury, veřejných a neveřejných zdrojů MSLH 20 IIHF 2020 a porovnání s MSLH IIHF 2015. Kvalitativní výzkum v podobě polostrukturovaného rozhovoru s vybranými členy organizačních výborů. Výsledky: Z jednotlivých analýz vyplývá, že mistrovství světa IIHF 2015 bylo prozatím nejúspěšnějším hokejovým šampionátem po finanční, organizační i pracovní stránce. MSLH 20 IIHF 2020 je ze strany členů organizačního týmu vnímáno podobně, ale tato akce je prozatím na území České republiky považována za přípravu na mistrovství dospělých. Na základě vyhodnocení jednotlivých částí jsou vypracována doporučení pro organizování budoucích šampionátů.
Keywords: Neveřejné zdroje; Interview; Lední hokej; Mistrovství světa v ledním hokeji; Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji; Český svaz ledního hokeje; Financování sportovních akcí; Veřejné zdroje
Thesis title: Organization and financing of the 2015 IIHF Ice Hockey World Championship and 2020 IIHF World Junior Championship
Author: Smažil, Pavel
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Urban, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Objectives:The main aim of this work is to analyse and compare these events from the organizing and financing especially marketing, media, IT etc. These sections are very importing for organize events. Methods:Analysis of the organizational structure, public and non-public sources of 2020 IIHF WM20 and comparison with 2015 IIHF WM. Qualitative research in the form of a semi-structured interview with selected members of the organizing committees. Results:2015 IIHF WM was the most successful hockey championship so far from the analysis of the financing and organizing. 2020 IIHF WM20 was organized very similarly from the perspective of members of the organizing structure but it is considered for preparation World Championship. Based on analysis of individual parts the recommendations are developed for organizing future championships.
Keywords: Ice hockey; Czech Ice Hockey; World Junior Championship ; Interview; World Championship; Financing sport events; Subsidy; Commercial income

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 1. 2022
Date of submission: 16. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79307/podrobnosti

Files for download

    Last update: