Analysis of non-life insurance of citizens in the Czech Republic

Thesis title: Analýza neživotního pojištění občanů v ČR
Author: Sůva, Karel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Vacek, Vladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá neživotním pojištěním občanů v České republice. Nejprve je v práci rozdělen celý český pojistný trh z pohledu několika různých aspektů s důrazem na neživotní část pojištění. Postupně na to navážeme s odbornými termíny, se kterými se setkáme a jejich praktické využití. Dále bude charakterizován každý důležitý segment neživotního pojištění občanů jako je pojištění vozidel, nemovitostí, odpovědnosti, neživotní pojištění osob a cestovní pojištění. Podíváme se také na to, jaké důležité instituce na českém trhu působí, a především na postavení České republiky v kontextu Evropy. Na závěr se přesuneme k cenové analýze faktorů u pojištění staveb, domácnosti, odpovědnosti a vozidel.
Keywords: Neživotní pojištění; Pojištění nemovitostí; Pojištění vozidel; Pojištění odpovědnost; Neživotní pojištění osob; Pojistné; Pojišťovna
Thesis title: Analysis of non-life insurance of citizens in the Czech Republic
Author: Sůva, Karel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Vacek, Vladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the non-life insurance of citizens in the Czech Republic. Firstly, the thesis divides the whole Czech insurance market from the perspective of several different aspects, emphasizing the non-life part of the insurance. We will gradually follow this up with the technical terms encountered and their practical application. Furthermore, each important segment of non-life insurance for citizens will be characterized, such as car insurance, property insurance, liability insurance, non-life personal insurance, and travel insurance. We will also look at the important institutions operating in the Czech market and, above all, the position of the Czech Republic in the context of Europe. Finally, we will move on to a price factor analysis of buildings, households, liability, and vehicle insurance.
Keywords: Non-life insurance; Insurance company; Property insurance; Vehicle insurance; Liability insurance; Non-life personal insurance; Insurance premiums

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2021
Date of submission: 29. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78286/podrobnosti

Files for download

    Last update: