Fundamental analysis of NortonLifeLock

Thesis title: Fundamentální analýza společnosti NortonLifeLock
Author: Fric, Michal
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na fundamentální analýzu a ocenění akcie společnosti NortonLifeLock na základě modelu DCF-FCFF. Výsledkem je stanovení cílové ceny k 6. květnu 2022 na 28,08 USD a investičního doporučení na stupni „koupit“.
Keywords: kybernetická bezpečnost; NortonLifeLock; Norton; fundamentální analýza; model diskontovaných peněžních toků (model DCF); cílová cena
Thesis title: Fundamental analysis of NortonLifeLock
Author: Fric, Michal
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis focuses on fundamental analysis and valuation of NortonLifeLock stock based on the DCF-FCFF model. The result is a target price of 28,08 USD as of May 6, 2022 and a „buy“ investment recommendation.
Keywords: cyber security; NortonLifeLock; Norton; fundamental analysis; discounted cash flow model (DCF model); target price

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 1. 2022
Date of submission: 31. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80359/podrobnosti

Files for download

    Last update: