P2P market analysis

Thesis title: Analýza trhu P2P půjček
Author: Zabloudil, Vít
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Bouček, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá fenoménem sdílené ekonomiky, crowdfundingu a zejména P2P trhu. Charakterizuje způsob fungování P2P platforem se zaměřením na úvěrové platformy. V práci jsou vymezeny konkrétní obchodní modely, způsoby fungování platforem, vybrané P2P úvěrové platformy a jejich produkty. Analýza je zaměřena zejména na objemy poskytnutých finančních prostředků přes P2P platformy v různých světových regionech. Práce také pojednává o regulatorním prostředí ve vybraných zemích s analýzou dopadů různých způsobů regulace. V jedné z posledních částí jsou formulována vybraná rizika spojená s P2P platformami a možnosti jejich řešení.
Keywords: P2P platformy; FinTech; investice; P2P úvěry; zprostředkování
Thesis title: P2P market analysis
Author: Zabloudil, Vít
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Bouček, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the phenomenon of sharing economy, crowdfunding and P2P market in particular. It characterizes the way of functioning of P2P platforms with a focus on credit platforms. The thesis defines specific business models, how platforms operate, selected P2P lending platforms and their products. The analysis focuses in particular on the volumes of funds provided through P2P platforms in different world regions. The thesis also discusses the regulatory environment in the selected countries with an analysis of the impact of the different modes of regulation. In one of the last sections, selected risks associated with P2P platforms and options for addressing them are formulated.
Keywords: P2P lending; intermediation; P2P platforms; investment; FinTech

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 11. 2021
Date of submission: 1. 6. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78739/podrobnosti

Files for download

    Last update: