Valuation of Company Prabos plus a.s. with Regard to Practices Observed Across Czech Market

Thesis title: Ocenění společnosti Prabos plus a.s. s ohledem na metody používané na českém trhu
Author: Tománek, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Nohýnková, Barbora
Opponents: Šura, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zkoumat oceňovací metody domácích a zahraničních akciových analytiků na českém kapitálovém trhu, stanovit tržní hodnotu výrobce bot Prabos plus a.s. a demonstrovat dopad různých valuačních přístupů na ocenění společnosti.
Keywords: Prabos; obuv; ocenění společnosti; DCF; FCFF; akciový výzkum; kapitálové trhy
Thesis title: Valuation of Company Prabos plus a.s. with Regard to Practices Observed Across Czech Market
Author: Tománek, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Nohýnková, Barbora
Opponents: Šura, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to describe equity valuation practices of domestic and foreign sell-side equity analysts on the Czech capital market, determine the market value of the footwear manufacturer Prabos plus a.s. and demonstrate the impact of various valuation approaches on the appraised value of the company.
Keywords: footwear; business valuation; DCF; FCFF; Prabos; equity sell-side research

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 3. 2020
Date of submission: 1. 6. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73389/podrobnosti

Files for download

    Last update: