Automotive in EU and US: economic importance

Thesis title: Automobilový průmysl v EU a USA: ekonomický význam
Author: Procházka, Vojtěch
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vošta, Milan
Opponents: Kohut, Dominik
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce řeší ekonomický význam automobilového průmyslu v ekonomikách EU a USA. Cílem byla analýza ekonomického významu automobilového průmyslu pro tyto dvě ekonomiky. Vyhodnocení probíhalo na základě literární rešerše, analýzy, komparace a deskripce. Výsledky ukazují, že ekonomický význam automobilového průmyslu je pro oba regiony velice silný. V závěru jsou formulovány konkrétní výzvy, kterým dnes automobilový průmysl čelí a na jejichž zvládnutí bude záležet jeho další vývoj.
Keywords: Automobilový průmysl; Ekonomický význam; EU; USA
Thesis title: Automotive in EU and US: economic importance
Author: Procházka, Vojtěch
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vošta, Milan
Opponents: Kohut, Dominik
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the economic importance of the automotive industry in the EU and US economies. The aim was to analyze the economic importance of the automotive industry for these two economies. The evaluation was based on a literature search, analysis, comparison and description. The results show that the economic importance of the automotive industry is very strong for both regions. In the end are formulated specific challenges, which the automotive industry faces. The further developement of the whole automotive today depends on its handling of these challenges.
Keywords: Automotive industry; EU; US; Economic importance

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 2. 2016
Date of submission: 24. 6. 2022
Date of defense: 13. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56294/podrobnosti

Files for download

    Last update: