Domain-specific web interface for specialized machine learning algorithm – action rules

Thesis title: Doménově specifické webové uživatelské rozhraní pro specializovaný algoritmus strojového učení - dolování akčních pravidel
Author: Bajić, Mia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kliegr, Tomáš
Opponents: Rauch, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zaměřuje na vytvoření doménově specifického webového rozhraní pro specializovaný algoritmus strojového učení – akční pravidla. Na začátku jsou uvedeny akční pravidla spolu s jejich popisem, příklady a charakteristiky. Dále práce popisuje vývoj webového rozhraní spolu s použitými technologiemi. Pro tuto práci je použít dataset Oxford Government Response Measures, který obsahuje data o opatřeních proti COVID-19 a vývoje šíření nákazy v čase. Z něj jsou vydolována akční pravidla a uživatel může do webového rozhraní zadat vstupní parametry a jako výstup dostane doporučení, jaká opatření spolu nakombinovat pro dosažení žádaného výsledku, tedy snížení počtu nakažení a počtu úmrtí. Výsledné webové rozhraní je dále použitelné pro jakákoliv data, která jsou uložena v databázi ve stejném formátu. Součástí práce je popis webového rozhraní a vyhodnocení použitelnosti aplikace uživateli.
Keywords: akční pravidla; strojové učení; webové rozhraní; Python
Thesis title: Domain-specific web interface for specialized machine learning algorithm – action rules
Author: Bajić, Mia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kliegr, Tomáš
Opponents: Rauch, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused at creating domain-specific web interface for specialized machine lear- ning algorithm – action rules. At the beginning of the thesis are described action rules together with examples and their characteristics. Thesis also describes development of web interface, meantioning used technologies. As data input is used dataset Oxford Government Response Measures, which contains of data about COVID-19 measures and development of the spread of COVID-19. From the dataset are mined action rules and user can enter input data into web interface and as output receive recommendations, which measures to combine together in order to achieve the optimal result, i.e. infection cases decrease or death cases decrease. It is possible to use the web interface for any kind of data, which are saved in the database in the same form. The web interface is described in the paper as well as usability evaluation by users.
Keywords: action rules; machine learning; web interface; Python

Information about study

Study programme: Znalostní a webové technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 10. 2021
Date of submission: 29. 6. 2022
Date of defense: 14. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78332/podrobnosti

Files for download

    Last update: