Analysis of the impacts and risks of quantitative easing conducted by the Federal Reserve System between 2008 and 2020

Thesis title: Analysis of the impacts and risks of quantitative easing conducted by the Federal Reserve System between 2008 and 2020
Author: Votava, Michal
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zamrazilová, Eva
Opponents: Zubíková, Adéla
Thesis language: English
Abstract:
This thesis uses regression analysis to examine and quantify the effects of quantitative easing on the U.S. economy, specifically on real GDP growth, unemployment, inflation, and U.S. Treasury yields. It also examines the impact on the domestic currencies of selected foreign economies. The theoretical section briefly discusses the history, transmission mechanism and benefits and risks associated with quantitative easing. The practical part then uses regression models, where quantitative easing is represented by mortgage-backed securities, and US Treasury bonds held on the Fed's balance sheet, to establish the correlation between the variables tested, thus confirming the relationship between quantitative easing and real GDP growth and inflation, as well as the decline in unemployment and US Treasury bond yields. The results also show that the effects of quantitative easing spill over to foreign economies, where they have a positive effect on the exchange rate of the local currency, which, among other things, threatens the competitiveness of the domestic economy.
Keywords: United States; bond yields; Quantitative easing; monetary policy; Federal Reserve; international spillovers of quantitative easing
Thesis title: Analýza dopadů a rizik kvantitativního uvolňování prováděného Federálním rezervním systémem mezi lety 2008–2020
Author: Votava, Michal
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zamrazilová, Eva
Opponents: Zubíková, Adéla
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce využívá regresní analýzu ke zkoumání a kvantifikaci dopadů kvantitativního uvolňování na americkou ekonomiku, konkrétně na růst reálného HDP, nezaměstnanost, inflaci a výnosy amerických státních dluhopisů. Zároveň zkoumá i dopad na domácí měny vybraných zahraničních ekonomik. Teoretická část stručně pojednává o historii, transmisním mechanismu a přínosech a rizicích spojených s kvantitativním uvolňováním. Praktická část pak pomocí regresních modelů, kde kvantitativní uvolňování představují cenné papíry kryté hypotékami a americké státní dluhopisy držené v rozvaze Fedu, zjišťuje korelaci mezi testovanými proměnnými, a potvrzuje tak vztah mezi kvantitativním uvolňováním a růstem reálného HDP a inflace, stejně jako poklesem nezaměstnanosti a výnosy amerických státních dluhopisů. Výsledky také ukazují, že účinky kvantitativního uvolňování se přelévají do zahraničních ekonomik, kde mají pozitivní vliv na směnný kurz místní měny, což mimo jiné ohrožuje konkurenceschopnost domácí ekonomiky.
Keywords: Federální rezervní systém; výnosy dluhopisů; Kvantitativní uvolňování; měnová politika; Spojené státy americké; mezinárodní dopady kvantitativního uvolňování

Information about study

Study programme: Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 12. 2021
Date of submission: 19. 8. 2022
Date of defense: 15. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79109/podrobnosti

Files for download

    Last update: