Digitalization of state administration and its impact on VAT evasion

Thesis title: Digitalizace státní správy a její vliv na úniky v oblasti DPH
Author: Vrána, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zídková, Hana
Opponents: Dytrychová, Alžběta
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá posouzením vlivu míry digitalizace státní správy na daňové úniky v oblasti DPH měřené prostřednictvím mezery DPH. Na základě regresního modelu vícerozměrných panelových časových řad byl zjišťován vliv indexu digitalizace a dalších proměnných nalezených v literatuře na mezeru DPH. Analýza byla provedena na členských státech Evropské Unie v letech 2003 až 2019. Výsledkem práce je zjištění, že statistický vliv na daňové úniky má jak index digitalizace, tak HDP na hlavu, kvóta DPH a základní sazba daně. V případě míry digitalizace bylo zjištěno, že s růstem indexu digitalizace o 0,01 klesne mezera DPH na obyvatele v hodnotě 6,406 EUR.
Keywords: daňové úniky; panelová regrese; e-government; mezera DPH; digitalizace
Thesis title: Digitalization of state administration and its impact on VAT evasion
Author: Vrána, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zídková, Hana
Opponents: Dytrychová, Alžběta
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis examines the impact of the government‘s level of digitalization on VAT evasion as measured by the VAT gap. A panel regression model was used to examine the impact of the digitalization index and other variables found in the literature. The analysis was conducted on European Union member states between 2003 and 2019. As a result, the paper finds out that the digitalization index, GDP per capita, VAT quota and basic tax rate have a statistical impact on tax evasion. Regarding the digitalization rate, it was found that as the digitalization index increases by 0.01, the VAT gap per capita drops by €6.406.
Keywords: E-government; Digitalization; Tax evasion; Panel regression; VAT gap

Information about study

Study programme: Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 9. 2021
Date of submission: 21. 8. 2022
Date of defense: 13. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77872/podrobnosti

Files for download

    Last update: