The impact of Electronic word of mouth on customer behavior on the Russian e-commerce market

Thesis title: The impact of Electronic word of mouth on customer behavior on the Russian e-commerce market
Author: Samarina, Ekaterina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Machek, Martin
Thesis language: English
Abstract:
This thesis is dedicated to analyze online consumer behavior in Russia and provide some insights on factors, influencing Russian buyers. The key factor, which is examined is electronic word of mouth or eWOM and people`s attitude towards it. Inner motives, behavior and attitude are studied using quantitative and qualitative methods, i.e. in-depth interviews and online survey to support the information gathered and understand the importance of eWOM in Russia. Research has shown strong dependance on eWOM, preference in personal approach, and different attitude to a product and a service.
Keywords: electronic word of mouth; Online consumer behavior; Russian consumers
Thesis title: Vliv elektronického ústního podání na chování zákazníků na ruském trhu elektronického obchodování
Author: Samarina, Ekaterina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Machek, Martin
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce je věnována analýze chování spotřebitelů online v Rusku a poskytuje několik pohledů na faktory ovlivňující ruské kupující. Klíčovým faktorem, který je zkoumán, je elektronické ústní podání neboli eWOM a postoj lidí k němu. Vnitřní motivy, chování a postoje jsou studovány pomocí kvantitativních a kvalitativních metod, tj. hloubkových rozhovorů a online průzkumu na podporu shromážděných informací a pochopení důležitosti eWOM v Rusku. Výzkum ukázal silnou závislost na eWOM, preferenci osobního přístupu a odlišný přístup k produktu a službě.
Keywords: elektronické ústní podání; ruští spotřebitelé; Chování spotřebitelů online

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 12. 2021
Date of submission: 24. 8. 2022
Date of defense: 15. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79684/podrobnosti

Files for download

    Last update: