The issue of agency employment in company ABC s.r.o

Thesis title: Problematika agenturního zaměstnávání ve společnosti ABC s.r.o
Author: Nováková, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šmíd, David
Opponents: Jakešová, Patricia
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje tématu „Problematika agenturního zaměstnávání ve společnosti ABC s.r.o.“ Cílem práce je nastavení ideálního poměru agenturních zaměstnanců ke kmenovým podle sezónnosti v distribučním centru společnosti ABC s.r.o. Pro lepší pochopení problematiky bylo provedeno 5 hloubkových rozhovorů s 5 agenturami práce. Následně byl proveden kvantitativní výzkum. Sesbíraná data byla analyzována a následně vyhodnocena. Výsledkem je ideální poměr agenturních zaměstnanců ke kmenovým. Závislost počtu agenturních pracovníků na vyexpedovaném objemu zboží nebyla potvrzena. Stanovená hypotéza, že při obměně sezónního zboží je potřeba více agenturních zaměstnanců, též nebyla potvrzena.
Keywords: agenturní zaměstnávání; zaměstnanci; agentury práce; uživatel; poměr
Thesis title: The issue of agency employment in company ABC s.r.o
Author: Nováková, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šmíd, David
Opponents: Jakešová, Patricia
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic „The issue of agency employment in company ABC s.r.o.“ The aim of the thesis is to set the ideal ratio of agency employees to regular employees according to seasonality in the distribution center of the company ABC s.r.o. For a better understanding of the issue, it were conducted 5 in-depth interviews with 5 temporary work agencies. Subsequently, a quantitative research was conducted. The collected datas were analyzed and then evaluated. The result is an ideal ratio of agency employees to regular employees. The dependence of the number of agency workers on the volume of goods dispatched has not been confirmed. The stated hypothesis that more agency staffs are needed when changing seasonal goods was not confirmed.
Keywords: user; ratio; agency employment; employees; temporary work agencies

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 12. 2021
Date of submission: 24. 8. 2022
Date of defense: 15. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78949/podrobnosti

Files for download

    Last update: