An issue of a transfer from side business to core business at an individual entrepreneur

Thesis title: Problematika přechodu z vedlejší činnosti na hlavní u individuálního podnikatele
Author: Krtková, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šindelář, Michal
Opponents: Müllerová, Libuše
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou přechodu z vedlejší činnosti na hlavní u individuálního podnikatele. Cílem práce je charakterizovat povinnosti podnikatele, kterým musí dostát, pokud přestane splňovat podmínky pro výkon vedlejší činnosti. Teoretická část se zabývá vymezením metodiky fyzických osob a také evidenčními a daňovými povinnostmi individuálního podnikatele. Praktická část práce se věnuje povinnostem skutečně existující fyzické osoby, která na přelomu roku opustila zaměstnanecký poměr a z níž se stala z pohledu sociálního zabezpečení osoba podnikající na základě hlavní činnosti.
Keywords: Vedlejší činnost; Zdravotní pojištění; Daňová evidence; Hlavní činnost; Individuální podnikatel; Sociální pojištění
Thesis title: An issue of a transfer from side business to core business at an individual entrepreneur
Author: Krtková, Jana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šindelář, Michal
Opponents: Müllerová, Libuše
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with an issue of a transfer from side business to core business at an individual entrepreneur. The aim of the thesis is to characterise a businessman´s duties that have to be fulfilled in case the person ceased to meet the conditions for side business performance. The theoretical part deals with a classification of a natural person methodology as well as evidential and tax duties of an individual entrepreneur. The practical part of the thesis deals with duties of a real natural person that left employment at the turn of the year and that became a person-entrepreneur in core business from the viewpoint of social security.
Keywords: Social insurance; Tax records; Individual entrepreneur; Core business; Side business; Health insurance

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 11. 2021
Date of submission: 31. 8. 2022
Date of defense: 15. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78803/podrobnosti

Files for download

    Last update: