Discovering the impact of value evolution in marketing communication strategies for Czech consumers. Artistray cosmetics

Thesis title: Discovering the impact of value evolution in marketing communication strategies for Czech consumers. Artistray cosmetics
Author: Sedláková, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Escobar Rios, Andrea
Opponents: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Thesis language: English
Abstract:
The thesis covers the topic of the transition from a non-vegan brand to a vegan brand applied to the Artistry case. All findings are based on the determination of brand equity dimensions. The thesis also explains multilevel marketing communication because the research brand is manufactured by Amway, which uses this type of marketing. Based on brand equity, this thesis aims to determine critical factors that will assess the implementation of marketing communication strategy for vegan brands for Czech customers. The thesis reveals that the essential dimensions for the Czech customer in vegan cosmetics are: Perceived Quality, Brand Association, Brand Loyalty and Brand Awareness of vegan cosmetics. Perceived Quality and Brand association are two dimensions which influence Czech customers’ decision-making. The thesis shows the insights into customer motivation to buy vegan cosmetics, such as environmentally friendly philosophy, non-testing on animals, or design. The practical part of the thesis is based on a quantitative questionnaire and shows Czech customers’ needs for vegan cosmetics. Finally, the findings are applied to the Artistry case, and an improved communication strategy is proposed.
Keywords: vegan cosmetics; Artistry; multilevel marketing; insights; marketing communication; Brand equity; vegan brand equity; perceived quality; brand association; brand loyalty; brand awareness
Thesis title: Discovering the Impact of Value Evolution in Marketing Communication Strategies for Czech Consumers. The Artistry Cosmetics Case
Author: Sedláková, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Escobar Rios, Andrea
Opponents: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Thesis language: English
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem přeměny neveganské hodnoty značky (brand equity) na veganskou a výsledek je aplikován na případ Artistry kosmetiky. Všechny výsledky jsou založené na určení dimenzí hodnoty značky (brand equity). Práce také obsahuje vysvětlení komunikace v multilevel marketingu, protože Artistry je vyráběna firmou Amway, která používá tento způsob marketingu. Cíl této práce je určit klíčové faktory rozsahu hodnoty značky pro českého zákazníka za účelem určit specifickou marketingovou komunikační strategii pro veganskou kosmetiku. Práce odhaluje důležité dimenze hodnoty značky u veganské kosmetiky pro českého zákazníka, kterými jsou – vnímání kvality, asociace značky, loajalita ke značce a povědomí o značce. Dimenze vnímání kvality a asociace značky jsou klíčové při rozhodovacím procesu českých zákazníků. Práce objasňuje zákazníkovu motivaci při výběru veganské značky, jako například filozofie zabývající se životním prostředí, netestování na zvířatech nebo design. Praktická část práce je založena na kvantitativním dotazníku, který ukázal potřeby, které čeští spotřebitelé vyžadují u veganské kosmetiky. Nakonec byly výsledky této práce aplikovány na případ Artistry a navržení zlepšení marketingové komunikace.
Keywords: povědomí o značce; asociace značky; veganská kosmetika; multilevel marketing; veganská hodnota značky; vnímání kvality; loajalita ke značce; Artistry; pochopení výběru; marketingová komunikace; Hodnota značky

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 9. 2021
Date of submission: 9. 12. 2022
Date of defense: 13. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77680/podrobnosti

Files for download

    Last update: