Financial management of dance organizations

Thesis title: Finanční management tanečních organizací
Author: Krejčová, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Potluka, Oto
Opponents: Petrová, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je definovat specifika finančního managementu neziskových organizací a jak se liší, pokud mají formu neziskové nebo ziskové organizace s užším zaměřením na neziskovou organizaci TC R.A.K. Teoretická část popisuje teorii finančního managementu neziskových organizací a porovnání, v čem se liší od finančního managementu v ziskovém sektoru. V praktické části je následně rozebrán rozhovor k případové studii. Jako výzkumná metoda byl použit přístup kvalitativního výzkumu formou případové studie. Výsledkem práce je, že tanečních NNO je přibližně desetkrát více než ziskových.
Keywords: Finanční plán; Fundraising; Taneční organizace ; TC R.A.K. ; Neziskové organizace ; Finanční management
Thesis title: Financial management of dance organizations
Author: Krejčová, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Potluka, Oto
Opponents: Petrová, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to define the specifics of financial management of non-profit organizations and how they differ if they have the form of a non-profit or for-profit organization with a narrower focus on the non-profit organization TC R.A.K. The theoretical part describes the theory of financial management of non-profit organizations and a comparison of how it differs from financial management in the for-profit sector. In the practical part, the interview for the case study is then analyzed. A qualitative research approach in the form of a case study was used as a research method. The result of the work is that there are approximately ten times more dance non-profit organizations than profit organizations.
Keywords: TC R.A.K.; Non-profit organizations; Financial management; Financial plan; Fundraising; Dance organization

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 2. 2022
Date of submission: 14. 12. 2022
Date of defense: 23. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79599/podrobnosti

Files for download

    Last update: