THE USE OF MACHINE LEARNING IN E-COMMERCE

Thesis title: VYUŽITÍ METOD MACHINE LEARNING V E-COMMERCE
Author: Kornelly, Roman
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Zimmermann, Pavel
Opponents: Janeček, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato závěrečná práce se zabývá problematikou zvýšení míry prokliku a redukce nevyžádaných marketingových sdělení zasílaných prostřednictvím mobilních push notifikací. Tento okruh problémů je řešen využitím metod strojového učení. První kapitola je zaměřena na business prostředí a specifikaci konkrétních požadavků na řešení. V následující části jsou provedeny datové analýzy a definovány závěry z nich vycházející. Sekce realizace projektu obsahuje vytvoření a porovnání několika optimalizovaných prediktivních machine learning modelů, včetně rozboru vlivu jednotlivých business dat na výslednou predikci. Následně je celý projekt zhodnocen spolu s identifikováním přínosů.
Keywords: míra prokliku; online marketing; push notifikace; míra odhlášení; prediktivní modelování; strojové učení; propenzitní modelování; přímý marketing; CRISP-DM; e-commerce
Thesis title: THE USE OF MACHINE LEARNING IN E-COMMERCE
Author: Kornelly, Roman
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Zimmermann, Pavel
Opponents: Janeček, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis aims to describe increasing the click-through rate and reducing spam marketing messages sent via mobile push notifications. The problem is solved by machine learning methods. The first chapter lays out the business environment and requirements needed to tackle the task at hand. The following section analyzes available data and the implications thereof. The implementation section includes a comparison of several optimized predictive machine learning models, including feature importance. In the end, the project is evaluated along with identifying the benefits of the entire solution.
Keywords: Propensity Modeling; CRISP-DM; Machine Learning; Click Through Rate; Direct Marketing; Predictive Modeling; E-commerce; Push Notifications; Opt-out Rate; Online Marketing

Information about study

Study programme: Data & Analytics for Business Management
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 6. 2022
Date of submission: 16. 12. 2022
Date of defense: 23. 2. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83140/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
    Last update: