Depreciation of assets as a tax policy instrument

Thesis title: Odpisy majetku jako nástroj daňové politiky
Author: Šípoš, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Tepperová, Jana
Opponents: Muzaeva, Petimat
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou daňových odpisů v České republice, Německu a Velké Británii. V práci jsou zkoumány způsoby, kterými je možné ve vybraných státech daňově odpisovat majetek a zároveň jsou zde popsány příslušné části legislativy daňových zákonů. Následně jsou porovnávány vybrané sekce legislativ předmětných států. Mimo toto srovnání se práce zaobírá také způsoby, jakými vybrané státy reagovaly na ekonomické krize skrze daňové odpisy.
Keywords: daňové odpisy; kapitálové příspěvky; investice; daňový odpočet; zákon o daních z příjmů; majetek
Thesis title: Depreciation of assets as a tax policy instrument
Author: Šípoš, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Tepperová, Jana
Opponents: Muzaeva, Petimat
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of tax depreciation in the Czech Republic, Germany and Great Britain. The thesis examines the ways in which tax depreciation of assets is possible in the selected countries and describes the relevant parts of the tax legislation. Subsequently, selected parts of the legislation of the countries in question are compared. Beyond this comparison, the paper also looks at the ways in which the selected states have responded to economic crises through tax depreciation.
Keywords: tax depreciation; capital allowances; income tax law; asset; investment; tax deduction

Information about study

Study programme: Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 3. 2022
Date of submission: 7. 1. 2023
Date of defense: 2. 2. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80425/podrobnosti

Files for download

    Last update: