The impact of the COVID-19 virus pandemic on the music scene in Prague, its consequences and current status

Thesis title: Dopady pandemie viru COVID-19 na hudební scénu v Praze, její následky a současný stav
Author: Peňázová, Eliška
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Prokůpek, Marek
Opponents: Grosman, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá dopady pandemie viru Covid-19 na hudební scénu v Praze a zkoumá její následky a současný stav. Cílem práce je zhodnotit, jakým způsobem pandemie ovlivnila hudební průmysl v Praze, a identifikovat hlavní vlivy na tuto oblast. V práci jsou analyzovány různé faktory, které se podílely na tomto vlivu, jako jsou omezení kapacity návštěvnosti, zrušené koncerty a festivaly a změny v trendech chování návštěvníků hudebních akcí. Dále jsou v práci uvedeny opatření, která byla přijata k minimalizaci dopadů pandemie na hudební scénu. V závěru jsou diskutovány možnosti, jakým způsobem se hudební průmysl může přizpůsobit novému post-Covid světu a jaké jsou výzvy a příležitosti, které se v této oblasti nabízejí. Výsledkem této práce jsou doporučení pro hudební průmysl v Praze, jak překonat následky pandemie a jak se přizpůsobit novým výzvám v této oblasti.
Keywords: kultura; hudební scéna; hudební kluby; dopady; návštěvníci; COVID-19; opatření
Thesis title: The impact of the COVID-19 virus pandemic on the music scene in Prague, its consequences and current status
Author: Peňázová, Eliška
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Prokůpek, Marek
Opponents: Grosman, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the impact of the Covid-19 virus pandemic on the music scene in Prague and examines its consequences and current status. The aim of the thesis is to assess how the pandemic has affected the music industry in Prague and to identify the main influences on the field. The thesis analyses the various factors that have contributed to this impact, such as capacity constraints in attendance, cancelled concerts and festivals, and changes in behavioural trends of music event attendees. The thesis also outlines the measures that have been taken to minimise the impact of the pandemic on the music scene. It concludes by discussing the ways in which the music industry can adapt to the new post-Covid world and the challenges and opportunities that present themselves in this area. As a result of this work, recommendations are made for the music industry in Prague on how to overcome the effects of the pandemic and how to adapt to the new challenges in this field.
Keywords: COVID-19; culture; music industry; music clubs; measures; impact; visitors

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 11. 2022
Date of submission: 10. 12. 2023
Date of defense: 31. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82911/podrobnosti

Files for download

    Last update: