Application of the linear model of costs, revenues and profit on a specific company

Thesis title: Aplikace lineárního modelu nákladů, výnosů a zisku na konkrétním podniku
Author: Dušková, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hetfleiš, Vladislav
Opponents: Knorová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá aplikaci lineárního modelu nákladů, výnosů a zisku na konkrétním podniku. Teoretická část práce popisuje základní pojmy jako je hlavní výdělečná činnost a náklady a jejich členění, dále představuje čtyři metody rozlišování variabilní a fixní složky nákladů a v neposlední řadě lineární model samotný. Praktická část práce už se zaměřuje na využití teorie na datech poskytnutých vybranou společností, která je zde také představena. Pro rozlišení nákladů jsou využity zmíněné metody a následně je sestaven lineární model nákladů, výnosů a zisku.
Keywords: variabilní náklady; výnosy; fixní náklady; lineární model; zisk
Thesis title: Application of the linear model of costs, revenues and profit on a specific company
Author: Dušková, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hetfleiš, Vladislav
Opponents: Knorová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the application of the linear model of costs, revenues and profits on a specific company. The theoretical part of the thesis describes basic concepts such as the main profitable activity and costs and their breakdown, then presents four methods of distinguishing variable and fixed cost components, and last but not least the linear model itself. The practical part of the thesis already focuses on the application of the theory on data provided by the selected company, which is also presented here. The mentioned methods are used to differentiate costs and then a linear model of costs, revenues and profits is constructed.
Keywords: fixed costs; linear model; variable costs; revenues; profit

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 2. 2023
Date of submission: 29. 8. 2023
Date of defense: 8. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83789/podrobnosti

Files for download

    Last update: