The impact of ESG implementation on the Czech banking sector

Thesis title: Dopad implementace ESG na český bankovní sektor
Author: Fialová, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Teplý, Petr
Opponents: Vyletelka, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje tématu implementace ESG (environmental, social, corporate governance) ve finančním sektoru a jeho vybraných segmentech v České republice. Hlavním cílem, kromě popisu procesu implementace je prezentace možného výpočtu uhlíkové stopy z poskytnutých hypotečních úvěrů a analýza dopadu energetické náročnosti a poměru Loan to Value (dále jen „LTV“) na velikost financované uhlíkové stopy. Z výsledků analýz zkoumaných hypotéz vyplývá, že celkové množství financovaných emisí v portfoliu dané banky tvoří relativně vyšší počet úvěrů na nemovitosti klasifikované ve stupni energetické náročnosti od A do D. Také lze konstatovat, že čím vyšší energetická náročnost nemovitosti a vyšší hodnota poměru LTV, tím vyšší je hodnota financovaných emisí prostřednictvím hypotečního úvěru.
Keywords: ESG; uhlíková stopa; hypoteční úvěr; LTV
Thesis title: The impact of ESG implementation on the Czech banking sector
Author: Fialová, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Teplý, Petr
Opponents: Vyletelka, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with ESG implementation in financial sector and within its selected segments in the Czech Republic. The main aim of this thesis is to present a possible approach to calculation of carbon footprint from the granted mortgage loans and also to analyze the impact of energy intensity and the LTV ratio on the financed carbon footprint. The results of the analyses show that the total number of financed carbon footprint in the bank´s portfolio consists of relatively higher number of mortgage loans classified in the energy efficiency level from A to D. It was also found that higher energy demand of the property and higher LTV ratio, the higher is the value of the financed carbon footprint through the mortgage loan.
Keywords: carbon footprint; mortgage loan; ESG; LTV

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 2. 2023
Date of submission: 6. 10. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84250/podrobnosti

Files for download

    Last update: