Business Model Innovation of Selected Medical Company

Thesis title: Business Model Innovation of Selected Medical Company
Author: Brejlová, Marie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kubíček, Aleš
Opponents: Pernica, Karel
Thesis language: English
Abstract:
The ever-changing external business environment challenges businesses to keep up. They face technological and economic advances that pressure them to adjust their Business Models (BM) in order to stay efficient and equal their competitors. The aim of this thesis was to analyse current BM of Private Medical Company (PMC) and successfully innovate it using the Business Model Navigator (BMN) framework. As the first step of BMN, the current BM had to be created with the help of External and Internal analyses that served as the base of information. Using the BMN, three steps took place where brainstorming and using 55 patterns suggested new innovations. The result of this process was innovated BM of PMC, enriched by new product implementation, adjustments of current treatment methods, customer segment addition, innovated channels and key partners, new loyalty rewards, and deduction of price for the Elderly customer segment. As an outcome, further application of new BM was suggested to the PMC’s Management.
Keywords: Innovation; Business Model; Canvas; Navigator; Analysis; Healthcare
Thesis title: Inovace musiness modelu vybrané zdravotnické společnosti
Author: Brejlová, Marie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kubíček, Aleš
Opponents: Pernica, Karel
Thesis language: English
Abstract:
Neustále se měnící vnější podnikatelské prostředí vyzývá podniky, aby držely krok. Technické a ekonomické pokroky tlačí na firmy, aby upravili své business modely (BM), a zůstali tak efektivní a vyrovnali se svým konkurentům. Cílem této práce bylo analyzovat současný BM soukromé lékařské kliniky a úspěšně ji inovovat pomocí rámce Business Model Navigator (BMN). Prvním krokem BMN bylo vytvoření aktuálního BM pomocí externích a interních analýz, které sloužily jako základna pro tvorbu. BMN se skládá ze čtyř kroků, ale poslední byl v této práci vynechán kvůli špatné aplikovatelnosti. V předchozích třech krocích bylo použito 55 vzorů pro návrh nove BM inovace, ikonických pro BMN rámec. Výsledkem tohoto procesu byl inovovaný BM soukromé kliniky, obohacený o implementaci nových produktů, úpravy stávajících léčebných metod, přidání zákaznického segmentu, inovované kanály a klíčoví partneři, nové věrnostní odměny a odpočet ceny pro segment starších zákazníků. Na závěr bylo pro managment kliniky navrženo další použití nového BM.
Keywords: business model navigator; zdravotnictví; analýza; business model; inovace

Information about study

Study programme: Bachelor of Business Administration
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 9. 2023
Date of submission: 11. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85843/podrobnosti

Files for download

    Last update: