Business plan

Thesis title: Podnikatelský plán
Author: Křístková, Nikola
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Reytharová, Dominika
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem diplomové práce je podnikatelský plán pro mobilní aplikaci sloužící k nákupu či výměně pokojových rostlin od amatérských pěstitelů a vlastníků pokojových rostlin. Cílem diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán a vyhodnotit realizovatelnost a životaschopnost představeného podnikatelského záměru. Teoretická část práce se věnuje vymezení pojmu podnikání, představuje jednotlivé právní formy podnikání, zdroje financování a charakterizuje podnikatelský plán. Praktická část práce seznamuje čtenáře s vlastním podnikatelským plánem. Obsahem podnikatelského plánu je popis produktu a vlastníka, analýza trhu, zákazníků a konkurence, marketingový plán, finanční plán, SWOT analýza a analýza rizik. Kapitola je zakončena shrnutím podnikatelského záměru prostřednictvím modelu Lean Canvas. Závěr práce se zabývá vyhodnocením realizovatelnosti a životaschopnosti představeného podnikatelského záměru.
Keywords: podnikatelský plán; pokojové rostliny; podnikání; mobilní aplikace
Thesis title: Business plan
Author: Křístková, Nikola
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Reytharová, Dominika
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of this thesis is a business plan for a mobile application designated for buying or exchanging houseplants from amateur plant growers and houseplant owners. The aim of the thesis is to develop a business plan and evaluate the feasibility and viability of it. The theoretical part of the thesis is focused on the definition of the concept of entrepreneurship, the introduction of the different legal forms of entrepreneurship, the sources of financing and the characterization of the business plan. The practical part of the thesis introduces the reader to the business plan. The contents of the business plan include a description of the product and the owner, market, customer and competitor analysis, the marketing plan, the financial plan, the SWOT and risk analysis. The chapter concludes with a summary of the business plan using the Lean Canvas model. The thesis concludes with an evaluation of the feasibility and viability of the business plan presented.
Keywords: business plan; entrepreneurship; mobile app; houseplants

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 5. 2023
Date of submission: 12. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/86433/podrobnosti

Files for download

    Last update: