Analysis of the impact of energy labels on residential real estate prices

Thesis title: Analýza vlivu energetických štítků na ceny rezidenčních nemovitostí
Author: Máša, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Podškubka, Tomáš
Opponents: Rýdlová, Barbora
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat vliv průkazu energetické náročnosti budov, známého jako energetický štítek, na ceny rezidenčních nemovitostí, přesněji bytových jednotek v České republice. Práce je zaměřena především na přiblížení problematiky energetické náročnosti budov a propojení s dopadem na ceny bytů určených k prodeji a pronájmu. Analýza je provedena na vybraných krajských městech skrze lineární regresní model, který vyhodnocuje míru vlivu zvolených proměnných na cenu za metr čtvereční výše zmíněných bytů.
Keywords: PENB; Energetický štítek; Analýza
Thesis title: Analysis of the impact of energy labels on residential real estate prices
Author: Máša, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Podškubka, Tomáš
Opponents: Rýdlová, Barbora
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this paper is to analyse the impact of the energy performance certificate of buildings, known as the energy label, on the prices of residential real estate, more precisely residential units in the Czech Republic. The main focus of the work is to present the issue of energy performance of buildings and its impact on the prices of apartments for sale and rent. The analysis is carried out on selected regional cities and through a linear regression model, which evaluates the degree of influence of selected variables on the price per square meter of the above-mentioned apartments.
Keywords: Energy label; Analysis; PENB

Information about study

Study programme: Finance a oceňování podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 6. 2023
Date of submission: 17. 12. 2023
Date of defense: 31. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84839/podrobnosti

Files for download

    Last update: